ข้อตกลงและกฎกติกา

MoreFun Game ข้อตกลงการใช้บริการ

 

กรุณา อ่านเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ( ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ข้อตกลง" ) โดยละเอียดก่อนทำการเข้าใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ มีข้อความดังนี้

 

1.ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการเกมส์ออนไลน์ จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ MoreFun Gameกำหนดไว้ หรือกำหนดใช้ในอนาคต

 

2. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนกับ MoreFun Game เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการเอง หากในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทาง MoreFun Game ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทุกอย่าง โดยอาจรวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

3. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ต้องเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง และเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิดดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ MoreFun Game แต่อย่างใด

 

4. MoreFun Game ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งชื่อ User ID หรือชื่อตัวละคร โดยไม่อนุญาติให้ตั้งชื่อโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง MoreFun Game หรือทีมงานเกมส์ออนไลน์ รวมถึงคำหรือคำดัดแปลงที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม หากพบ MoreFun Game จะดำเนินการลบ User ID หรือตัวละครนั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ให้ถือเป็นข้อมูลของ MoreFun Game และทาง MoreFun Game จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

6. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการต้องรักษา User ID และ Password ของตัวท่านเอง

โดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้โดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายกับ User ID นั้นๆไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม MoreFun Game ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

7.ห้ามผู้ใช้บริการนำ User ID และ Password ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

 

8.MoreFun Game ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

 

9.ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง MoreFun Game กำหนดใช้อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ MoreFun Game มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ทันที

 

10.ห้ามสื่อสารด้วยข้อความข่มขู่ หมิ่นประหมาทคนอื่น สื่อไปทางเพศหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ MoreFun Game

 

11. ห้ามสื่อสารด้วยข้อความลบหลู่ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์

 

12.ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า13ปีสามารถลงทะเบียนได้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเกมส์หรือเว็บไซต์ ถ้า MoreFun Game พบว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆที่บริษัทได้เก็บรวบรวมเป็นของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 บริษัทจะลบโดยอัตโนมัติ และบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 13ใช้ บริการร่วมกับผู้ปกครอง

 

13.LOGO ความคิด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของMoreFun Game อยู่ในความคุ้มครองของ “สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย” ห้ามผู้ใช้บริการใช้สิ่งดังกล่าวในด้านพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ตัด แปะหรือทำการใดๆก็ตามที่เป็นการลอกเลียนแบบ เงื่อนไขและข้อบังคับของเกม

เงื่อนไขและข้อบังคับของเกมส์ เป็นสิ่งที่ผู้เล่นควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนที่จะเล่นเกมส์อย่างถี่ถ้วน โดยมี นื้อหาดังนี้ข้อที่

1 ด้านการลงทะเบียน อีเมล์ และรหัสผ่าน

 

1.1 ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการเกมส์ออนไลน์ จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ทีมงานกำหนดไว้ หรือจะกำหนดไว้ในอนาคต

 

1.2 ผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนกับทาง MoreFun Game เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเอง หากในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่า ผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิประโยชน์ โดยอาจรวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1.3 ผู้เล่น 1 ID หรือ 1 บัญชีจะสามารถเสร้างได้ 1 ตัวละครใน 1 เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

 

1.4 ห้ามตั้ง ชื่อ ชื่อเล่น ชื่อ ID ชื่อบัญชี (Account) รหัสผ่าน ที่ใช้ ภาษาในการลบหลู่ดูหมิ่น ศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือคำที่ส่อไปในทางเพศ การข่มขู่ต่างๆ รวมไปถึงชื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบ เช่น GM และชื่อซึ่งทำ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นทีมงาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับทีมงาน

 

1.5 ผู้ที่ได้รับอีเมล์ตอบรับจากทางทีมงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ของเกมส์โดยเคร่งครัด

 

1.6 หากรหัสผ่านของผู้ใช้บริการมีการรั่วไหล อันเนื่องมาจากการใช้ การเก็บรักษา มีการใช้ร่วมกันอย่างผิดกฎ รวมทั้งรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ง่ายหรือความผิดอื่นๆของที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้บริการเอง หากรหัสผ่านนั้นได้รับความเสียหาย ทีมงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

1.7 ทางทีมงานจะไม่มีการถามรหัสผ่านของผู้เล่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามข้อที่

2 การใช้บอท สคริปท์ และโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆที่ผิดกฎหมาย

 

การใช้โปรแกรมช่วยหรือโปรแกรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อขโมย ID บัญชี รหัสผ่านของผู้อื่น ถือเป็นการผิดกฎอย่างร้ายแรง จะถูกทำ โทษด้วยการปรับและการกักกัน จึงข้อให้ผู้ใช้บริการโปรดอ่านกฎที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สำหรับความผิดที่เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการเอง MoreFun Game จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดข้อที่

3 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ ภายในเกมส์

 

3.1ห้ามใช้ประกาศหรือโพสต์ข้อความที่ ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง เรื่องเพศ ภาพลามกอนาจาร การข่มขู่ผู้เล่นหรือข้อความต่างๆที่สร้างความเสียหายให้เกมส์ ตลอดจนข้อความที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 

3.2 ห้ามทำการแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน รวมทั้งทีมงานของทาง MoreFun Game ในทุกกรณี

 

3.3 ห้ามกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการคดโกง หลอกลวง หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับความเสียหาย

 

3.4 ห้ามกระทำ การโฆษณาใดๆ ก่อนการได้รับการอนุญาติจากทางทีมงาน

 

3.5ห้ามนำเกมส์ของ MoreFun Game ไปดัดแปลง ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

 

3.6ห้ามกระทำการใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือระบบของทาง MoreFun Game หรือของผู้อื่น เช่น การปล่อยไวรัส ฯลฯ

 

3.7 ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากทำผิดกฎจะถูกลงโทษอย่างเท่าเทียมกัน

 

3.8 ในช่วงระงับ ID เพื่อตรวจสอบการกระทำผิด หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ

 

3.9 ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเกมส์ในเวลาใดๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน

 

3.10 ห้ามซื้อ - ขาย ID หรือ สิ่งของต่างๆในเกมส์เป็นเงินจริงๆเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

 

3.11ห้ามมิให้ผู้เล่นกระทำ การซื้อขายการ์ด ในราคาที่สูงเกินจริง (โดยเทียบเคียงจากราคาเฉลี่ยในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ)

 

3.12ห้ามผู้เล่นกระทำการใช้บั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาดของเกมส์ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อกลุ่มของตนเองข้อ

4 บทลงโทษ ผู้เล่นที่ทำผิดกฎจะถูกทางทีมงานลงโทษตามความเหมาะสม ดังนี้

1. เตือน

2. ย้ายเซิร์ฟเวอร์

3. ทำการระงับ ID ชั่วคราวหรือถาวร แต่ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวะผู้ใช้บริการต้องยอมรับ

และทางบริษัทจะไม่คืนเงินที่เหลือในบัญชีที่เติมผ่านPaypal การ์ดเติมเงินหรือวิธีเติมเงินอื่นๆให้ผู้ใช้บริการ

5 ขอบเขตการรับรองและการรับผิดชอบ ทาง MoreFun Game จะรับรองเฉพาะการบริการและผลิตภัณฑ์ที่จะกล่าวต่อไปนี้เท่านั้น โดยการรับรองนี้ครอบคลุมไปถึงเอกสาร ผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆทั้งในทางตรงและทางนัยน์(ถ้ามี)แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทก็ไม่สามารถรับรองได้100%ว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นกับ ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูณ์ หรือไร้ไวรัส ซึ่งในส่วนนี้บริษัทจะรับรองและรับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้เท่านั้น

 

(1)โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการของ MoreFun Game สอดคล้องกับประกาศอย่างเป็นทางการ ของบริษัท

 

(2)โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องที่บริษัทได้เสนอขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับสัญญา การให้บริการอย่างเป็นทางการของบริษัท

 

(3)บริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะให้บริการภายใต้ขอบเขตสูงสุดของทางด้าน การพาณิชย์เท่านั้น

 

นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ ทางบริษัทจะไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และการบริการจะถูกตัดขาดชั่วคราวหรือไม่ รวมไปถึงไม่รับรองถึงความทันเวลา ความปลอดภัยและความแม่นยำ ความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ  อีกทั้ง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่วาจะเป็นในด้านอุบัติเหตุ ทางตรง ทางอ้อม หรือความบังเอิญใดๆที่ทำให้เกิดความสียหาย(รวมไปถึงการทำร้ายจากคน การถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การเกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินหรือทางด้านอื่นๆ ความรับผิดชอบที่เกิดจากการไม่ได้ปฎิบัติไปตามหลักการ)

6 การเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ

 

ทาง MoreFun Game จะมีการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการในเวลาๆใดก็ได้โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ MoreFun Game แต่จะไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หรือส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ใช้บริการโดยส่วนตัว ในกรณีนี้ถ้าหากผู้ใช้บริการไม่พอใจในการเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของ MoreFun Game ก็สามารถยกเลิกการขอรับการบริการได้ แต่ถ้าหากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปก็จะต้องยอมรับข้อตกลงที่ทำการเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงของ MoreFun Game และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการชดเชย ชดใช้ใดๆจากการเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้