นโยบายความเป็นส่วนตัว

MoreFun Game ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกทุกท่านมีความเข้าใจต่อระบบการรวบรวม ใช้งานและปกป้องข้อมูลของสมาชิกของเรา จึงขอให้ท่านกรุณาทำความเข้าใจกับนโยบายเหล่านี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

1.เหตุผลของการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวสมาชิก:

A.เพื่อตรวจสอบว่าสมาชิก MoreFun Game มีตัวตนอยู่จริง:

 

เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเป็นสมาชิก MoreFun Game เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆไว้

B.การช่วยเหลือและเสนอการบริการต่างๆ:

 

เมื่อท่านร่วมกิจกรรมและการสำรวจออนไลน์ของ MoreFun Game ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เช่น:ชื่อ นามสกุล หลักฐานยืนยันตัวตนของท่าน อีเมล์ ที่อยู่ ID เกมส์ รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ

C.การลงบทความและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด:

 

เมื่อท่านลงบทความและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด MoreFun Game จะมีการรวบรวมอีเมล์ ID สมาชิก IP เวลาใช้และข้อมูลอื่นๆ

D.รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อการบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น:

 

ข้อมูลการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาจจะถูกนำมาใช้ทำสถิติและวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมกับสมาชิกของ MoreFun Game ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

E.อื่นๆ:

 

นอกจากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น MoreFun Game จะเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ ขณะท่านเข้าชมและค้นหาสิ่งต่างๆ รวมไปถึงการบันทึกIP เวลาใช้ การชมและการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2.นโยบายการใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาของ MoreFun Game

A.กิจกรรมและการสำรวจออนไลน์:

 

ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวต่างๆที่สมาชิกได้ให้ไว้กับ MoreFun Game จะเป็นหลักฐานที่ใช้เฉพาะในกิจกรรมเท่านั้น ส่วนเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆจะใช้สำหรับติดต่อกับสมาชิกและใช้ในการวิเคราะห์เท่านั้น

B.นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ MoreFun Game กับบุคคลที่ 3:

 

(1)เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมในด้านการใช้ข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นทางการและเป็นพนักงานที่ MoreFun Game เป็นผู้แต่งตั้ง

 

(2)บุคคลฝ่ายที่ 3 ที่เป็นผู้ให้บริการช่วยเหลือโดยจะต้องเคารพในนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎของสัญญา

 

(3)MoreFun Game มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสมาชิกตามการกำหนดไว้ของกฎหมาย

 

(4)ท่านได้ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆผ่านการบริการของ MoreFun Game เช่น ร้านค้าออนไลน์ ธนาคาร เป็นต้น

3.นโยบายและการใช้ Cookies ของ MoreFun Game

 

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยรวบรวมข้อมูลการใช้งานของสมาชิก เช่นนี้แล้วจะทำให้สมาชิกสามารถเข้ารับการบริการและเว็บไซต์ได้มีระสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

4.การเก็บข้อมูลสมาชิก

 

เพราะเราให้ความสำคัญต่อการเก็บข้อมูล อีกทั้งมีมาตรการป้องกันการเข้าดูหรือใช้ข้อมูลจากผู้อื่น ระบบ MoreFun Game จะใช้วิธีการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมมาจำแนกและดูแลเพื่อความปลอดภัยของระบบอิเล็คทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดมาตรการหรือเปิดเผยใช้ข้อมูลนั้นๆด้วยการกระทำของตัวเอง

5.ข้อควรระวังของสมาชิก

 

เว็บไซต์ MoreFun Game ถือเป็นสถานที่สาธารณะที่มีการเข้าออกของสมาชิกอยู่ทั่วไป และมีโอกาสที่จะค้นเจอหรือเชื่อมโยงมาจากส่วนอื่นๆ ถ้าท่านเปิดเผยข้อมูลของตัวเองต่อสาธารณะชน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6.มาตรการป้องกันตัวเองของสมาชิก

 

โปรดเก็บรักษาชื่อบัญชีรหัสผ่านและข้อมูลต่างๆของท่านให้เรียบร้อย ไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวต่างๆโดยเฉพาะรหัสผ่านมอบให้ผู้อื่น และหลังจากที่ท่านซื้อขาย เล่นเกมส์หรือใช้บริการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ามลืมออกจากระบบบัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะก็ห้ามลืมที่จะปิดบราวเซอร์หลังการใช้งานเพื่อป้องกันการแอบดูข้อมูลของท่าน

7.ระยะเวลาเก็บช้อมูล

 

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป้าหมายทางด้านการให้บริการของเรา

8.การอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

เมื่อ MoreFun Game อัพเดทเนื้อหาหรือบริการด้านธุรกิจใหม่ ก็จะต้องอัพเดทนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการอัพเดทนี้ก่อนที่จะอัพเดทกับมาตรการจริงๆ

9.การสอบถามนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของ MoreFun Game

 

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตัวเองใน MoreFun Game ก็สามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ของเราได้ทันที